29.9.07

La societat moderna


1 comentari:

laura ha dit...

Des del colonialisme es dóna d'una manera més evident les diferències entre nord-sud. Aquests països del sud, denominats erròniament "Pobres", (hauríem de dir "econòmicament empobrits", ja que els seus recursos varen ser expoliats pel nord), no es troben per casualitat en la situació actual, i no sols parlam d'Àfrica, sinó també de Sud-Amèrica. El mínim que es pot fer des dels paÏsos econòmicament enriquits és arribar a un acord per dur a terme estratègies útils dirigides a modificar la situació actual.