22.10.07

Amor líquid


El següent enllaç us obrirà un document de tres pàgines en pdf recomanat per na Laura Torrandell. Es tracta d'un resum del llibre Amor líquid, de Bauman, escrit pel professor Guido Vespucci on ve a dir que la fragilitat, solitud i angoixa de les relacions amoroses actuals no són un problema local o personal sinó que provenen del sistema econòmic i de l'homo consumens que calibra les relacions humanes en termes de cost-benefici. En aquest context les relacions de parella o els fills són vists com obstacles a la permanent actualització professional i són més preferibles les relacions en xarxa que permeten connectar i desconnectar al gust del consumidor.
Aquesta incertesa i la caiguda dels grans relats (=l'amor al pròxim
s'ha substituït per la por a l'estrany) provoca la necessitat d'acudir a teràpies d'autoajuda pseudocientífiques i banals.

redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/269/26940608.pdf