28.10.07

El món està format per dues superpotències: Estats Units i l'opinió pública

José Saramago.