15.10.07

La desigualtat nord-sud. Les dades

Clica damunt el següent mapa editat pel Banc Mundial el 2007. Mostra la situació dels ODM (Objectius de Desenvolupament del Mil·leni) al nord i al sud en relació a l`educació, l'alfabetització, la igualtat de gènere, la salut i el medi ambient.

http://devdata.worldbank.org/atlas-mdg/es/

3 comentaris:

laura ha dit...

actualment no sembla que s'estigui fent gaire desde el món occidental per tal que aquests objectius del mil·leni arribin a complir-se. és vergonyós que en ple segle XXI les coses continuin d'aquesta manera. Si bé caldria remuntar-nos a molts segles enrere per "explicar" la realitat actual, i malgrat q potser no en sóm directament responsables,la passivitat sí que ens fa en certa manera esser-ho indirectament.

roan ha dit...

crida l atenció que curiosament els paisos amb més pobres, son rics en recursos nbaturals, així com Angola, Brasil,etc.És un conflicte d interessos.

Guida Al·lès Pons ha dit...

Qui és Roan? És algú del curs del GIB?