25.10.07

L'acurçament de la infantesa en la modernitat líquidaSegons Neil Postman la desaparició prematura de la infantesa és deguda a l´impacte dels mitjans de comunicació que alteren el procés de socialització infantil perquè desvetllen els secrets del món d'adult: la sexualitat, la violència i la competitivitat.

Fa només 30 anys la socialització dels infants es considerava un fet especial apartat de la vida adulta. Hi havia una barrera que suposava l´existència de secrets: sobre la sexualitat, els doblers, la violència, la mort o la malaltia. El nen entrava en aquest món de forma progressiva, però ara, la immediatesa de l´anomenada mainadera electrònica (la tele), la falta de filtratge educatiu i l´ús de les imatges (ja no és necessari saber llegir per entendre) fan que l´accés dels nens als secrets adults sigui brutal. Avui l´escola i la família tenen poc poder davant els mass-media.

El següent enllaç us durà a un article dels professors Elena Sánchez i José Luis Rodríguez Diéguez, de la Universitat de Salamanca, on comenten el pensament de Postman. redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/158/15801008.pdf

Font de la foto: Una web altament recomanada per la seva creativitat. www.consumehastamorir.org