18.10.08

L'escola franquista/l'escola de la República

La escuela del S. XXI és una webquest on pots aprendre:

- Com eren les escoles dels anys 50. Quins continguts? quins mètodes?.
- Quines diferències hi havia amb les escoles de la República?
- Com t´agradaria que fos l'escola del s.XXI