30.9.07

La postmodernitat


1 comentari:

laura ha dit...

Als 70,amb la crisi del petroli,es desestabilitza el model econòmic capitalista, al a vegada que s'imposa a poc a poc una certa conciència social davant la vergonyosa situació econòmica dels països del sud a causa de l'explotació soferta. També es fa pal·lesa la realitat de que certs recursos energètics no són renovables. La multiculturalitat s'imposa a l'etnocentrisme i cada cop es fa més difícil parlar en termes de valors absoluts.