30.9.07

Educació per a la democràcia i la participació

Fes clic a la següent web. Hi trobaràs una bona guia d'educació intercultural publicada el 2005 per 10 universitats europees. Està en format pdf o zip. Elegeix el format que et vagi millor i llegeix les pàgines 121 a 123. Són el resum del que diu la Comissió Europea sobre l'Educació per a la ciutadania.

http://inter.up.pt/inter.php?item=inter_guide