6.10.07

Relacions personals en les societats líquides


Si bé per a alguns les societats líquides fomentaran el descompromís i la fugacitat en les relacions personals, per a altres internet propiciarà l´augment de les relacions socials, tant en quantitat -no només dins l´àmbit proper sinó entre ciutadans de tot el món- com en qualitat: Aportarà la possibilitat de l´avanç personal. Un fenòmen nou, exclusiu de les societats líquides i que tindrà hermoses conseqüències pels privilegiats que s´hi podran adherir:

Impacte en el món adult.


Barry Wellman ha demostrat que les comunitats virtuals a Internet generen una nova sociabilitat i noves xarxes de relacions humanes. I destaca que són comunitats basades en els interessos individuals i els valors de les persones, fet que duu a crear xarxes d´afinitats independents de l´espai i el temps.

Impacte en el món juvenil.

Un estudi de´un grup de professors de la UOC ha demostrat que les NTIC són una eina que promou relacions més íntimes i sinceres entre els adolescents (messenger, xats...). Que la principal motivació dels joves no són els continguts prohibits sinó la comunicació. Que entre els joves es dóna un espai d´aprenentatge cooperatiu en el qual no hi ha relacions verticals sinó horitzontals –cadascú domina un tema-. I que predomina la interrelació i mobilitat entre els grups per damunt dels grups tancats.

(1) Curs UOC 2003 sobre Governabilitat en la societat de la informació, impartit per Mila Gascó.

(2) http://www.uoc.edu/dt/20338 Gil, Feliu, Rivero i Gil, NTIC o NT de la relació? Infants, joves i cultura digital, UOC 2003, “Ens vam trobar amb entorns sorollosos, plens de vida i de relacions, amb joves que saben el que fan, capaços d'establir una distància crítica amb els continguts de les activitats que porten a terme, però sobretot gent amb ganes de relacionar-se els uns amb els altres”