8.2.09

La crisi econòmica de 2009 i la caiguda dels grans relats

Entrevista al Nobel d´Economia Amartya Sen. El País, 7 de febrer de 2009.